Tutaj komentujemy wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne w gminie Mosina
RSS
niedziela, 29 sierpnia 2010
Wbrew pozorom trwa przedwyborcza gorączka. Komitety poszczególnych kandydatów na burmistrza usilnie próbują zwerbować kandydatów na listy wyborcze do Rady Miejskiej.
piątek, 27 sierpnia 2010
Najpierw opinia Ministra Edukacji zaniepokoiła władze co do zasadności pobierania przez gminę zwiększonej subwencji oświatowej dla uczniów oraz dodatków dla nauczycieli ze szkoły dla Krosna, którą burmistrz Zofia Springer zlokalizowała w Mosinie przy ulicy Krasickiego.
wtorek, 24 sierpnia 2010
Cały demokratyczny świat z oburzeniem patrzy na to co się dzieje w Libii, Egipcie, Tunezji oraz innych iedemokratycznych państwach świata.
środa, 04 sierpnia 2010
Inwestycja polegająca na budowie stacji benzynowej w bezposrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych na ulicy Leszczyńskiej w Mosinie wywołuje coraz wiecej kontrowersji

W związku z pogarszającą się sytuacją mosińskiego Zakładu Usług Komunalnych dyrektor jednostki opracował program naprawczy, który ma wpłynąć na poprawę kondycji ekonomicznej i organizacyjnej komunalki. Nad stanem zakładu w dniu 28 czerwca debatowała komisja budżetu i finansów. Analizowano opracowanie dyrektora oraz rozważano inne możliwości wspomagające zakład. Komisja kierowana przez radnego Jana Marciniaka przyjęła wnioski zmierzające do kontroli zużycia paliwa, poszerzenia działalności stacji diagnostycznej o przeglądy techniczne samochodów ciężarowych, uruchomienia przy stacji diagnostycznej warsztatu naprawczego, wnioskowano o analizę komunikacji zbiorowej, urealnienie stawek czynszu za mieszkania komunalne, coroczne wspieranie zakładu z budżetu kwotą miliona złotych na zakup niezbędnych maszyn i urządzeń. Ciekawą propozycją był wniosek o to by burmistrz rozważyła przekazanie w zarząd ZUK-owi obsługę strefy płatnego parkowania. Dyrektor Andrzej Okpisz stwierdził, że w ramach posiadanego personelu jest w stanie wydelegować odpowiedni zespół ludzi do obsługi strefy. Czy burmistrz przychyli się do wniosków komisji i obsługa strefa parkowania pozostanie w rekach gminy. Czy burmistrz przekaże zarządzanie strefą jakiejś firmie wyłonionej w przetargu i zrezygnuje ze znaczących dochodów dla gminy na rzecz prywatnej firmy?

Mianem monopolu okreslił radny Marian Jabłoński pozycję jednej z prywatnych firm zajmujacej się gminną zielenią. Jego zdanie nie jest zresztą w tej sprawie odosobnione.
Tagi