Tutaj komentujemy wydarzenia polityczne, społeczne i kulturalne w gminie Mosina
Blog > Komentarze do wpisu

ODPOWIEDŹ NA PRYWATNY AKT OSKARZENIA

Jednym z pism procesowych, które skierowałem do sądu w mojej sprawie była odpowiedź na prywatny akt oskarżenia, w tórym odniosłem się do wszystkich stawianych zarzutów. Treść pisma tutaj

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto

Wydział VIII Grodzki

Ulica Młyńska 1

 

 

Oskarżony:    Łukasz Kasprowicz

zam. Dymaczewo Nowe,

ul. W. Witosa 41

62-050 Mosina

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA AKT OSKARŻENIA

 

            W odpowiedzi na akt oskarżenia z dnia 23 kwietnia 2009 r. wnoszę o uniewinnienie z uwagi na fakt, iż czyny wskazane w akcie oskarżenia nie wypełniają znamion czynów zabronionych.

 

 

UZASADNIENIE

 

            W pierwszej kolejności wskazać należy, że akt oskarżenia i cała sprawa karna ma jeden cel – wprowadzić cenzurę i zakazać wyrażania poglądów przez Łukasza Kasprowicza. Wskazuje na to sankcja jakiej zażądał oskarżyciel prywatny. Chce on, aby wobec dziennikarza Łukasza Kasprowicza orzeczono zakaz wykonywania zawodu dziennikarza oraz redaktora przez okres 5 lat. Wskazać należy, że wolność prasy zabrania, co do zasady, jako wprost wynikająca z zasady demokratycznego państwa prawa, stosowania przez państwo ograniczeń w wykonywaniu zawodu dziennikarza. Sąd karny jedynie w wyjątkowych wypadkach może orzec taki środek karny, np. w sytuacji ujawniania tajemnic państwowych o szczególnym znaczeniu dla obronności. Wnioskowanie o taką sankcję wskazuje na motywy działania Zofii Springer, która chce pozbawić możliwości wyrażania swoich opinii nieprzychylnemu dziennikarzowi. Co więcej jest to o tyle naganne, że chce ten rodzaj cenzury wprowadzić za pomocą Sądu, więc naczelnego i podstawowego organu wymiaru sprawiedliwości.

            Po drugie zarzuty w akcie oskarżenia w sposób wyrywkowy i tendencyjny powołują fragmenty wpisów na blogu internetowym http://mosina.blox.pl. W opisie czynów i w uzasadnieniu powołano wyrwane z kontekstu fragmenty, co wypacza ich sens.

            Po trzecie wskazać należy, że „osoba publiczna musi mieć twardszą skórę” (tak: L. Gardocki w: Osoba publiczna musi mieć twardszą skórę, Rzeczpospolita z dnia 16 sierpnia 1999 r.). Informacje o Zofii Springer występowały na blogu internetowym wyłącznie w kontekście jej działalności jako Burmistrza. Nigdy nie informowano o prywatnym, ani tym bardziej intymnym życiu Zofii Springer. Oczywiste jest, że Burmistrz jako osoba publiczna jest narażony na szerszy i dotkliwszy zakres krytyki niż zwykły obywatel. Co więcej krytyka ma prawo posługiwać się przejaskrawionymi ocenami. Łukasz Kasprowicz zamieszczał na blogu wpisy dotyczące Zofii Springer, ale zawsze w kontekście jej zachowania jako Burmistrza. Krytyka dotyczyła prawdziwych faktów, które miały miejsce i których istnienia oskarżenie nie podważa. Dodatkowo wskazać należy, że fakty te obiektywnie rzecz rozpatrując mogą być oceniane w sposób negatywny.

            W kontekście zarzutów postawionych w akcie oskarżenia podnieść trzeba, że wszystkie zarzuty dotyczą ocen a nie faktów. W żadnym miejscu aktu oskarżenia nie wykazano, że okoliczności jakie ocenia Łukasz Kasprowicz są nieprawdziwe, a przedmiotem zarzutu są wyłącznie oceny jakich dokonuje dziennikarz. Tymczasem przedmiotem zarzutu – pomówieniem, może być tylko fakt a nie zaś ocena. Wynika to z ugruntowanego rozumienia tego czynu zabronionego, jak również chociażby z wykładni językowej art. 213 kk sprzężonego z art. 212 kk, gdzie upraszczając wskazuje się, że prawdziwość zarzutu powoduje brak bezprawności. Prawdziwe natomiast mogą być wyłączenie fakty, nie da się bowiem przeprowadzić rozumowania prawda – fałsz wobec oceny.

            Wskazać należy, że forum –  komentarze, jakie znajdują się pod każdym wpisem oskarżonego są co do zasady wpisami czytelników bloga, więc za ich treść, autorstwa osób trzecich oskarżony nie może ponosić odpowiedzialności. Niemożna również zgodzić się z tezą oskarżenia, że słowo komentuj po każdym wpisie ma zachęcać do negatywnych komentarzy, które mają atakować burmistrza. Sam autor Łukasz Kasprowicz pisze w komentarzu 3 do wpisu pt. „Netto”, iż „opinie nie mają być negatywne czy pozytywne, mają być względnie obiektywne i odzwierciedlać zdanie komentujących. W dzisiejszych czasach, posiadanie własnego zdania jest czymś wyjątkowym. W gąszczu hipokryzji, stada klakierów i konformistów oraz koniunkturalistów, własne zdanie naprawdę jest czymś ważnym i znaczącym. Chwała wszystkim tym, którzy potrafią je wyartykułować” (literówki pochodzą z oryginalnego tekstu). Ponadto Łukasz Kasprowicz niejednokrotnie zachęca do komentowania wydarzeń gminy i to jest zasadniczym celem jego wpisów na blogu. Funkcja informacyjna jest drugorzędna. Pierwotna jest chęć zmuszenia czytających do własnej oceny i komentowania.

           Przechodząc do analizy poszczególnych zarzutów wskazać należy, że zarzut oznaczony jako:

l        nr. 1 jest oceną faktu odwołania z funkcji wiceprzewodniczącej radnej Twardowskiej. Po pierwsze fakt odwołania nastąpił, po drugie nie podano żadnych merytorycznych jego podstaw, po trzecie Radna Twardowska działała w opozycji do pani Burmistrz, po czwarte autor tekstu zrelacjonował przebieg głosowania i debaty. Przedmiotem zarzutu jest ocena tych faktów i powiązanie odwołania radnej z funkcji z jej działalnością i stwierdzenie w konkluzji, że to zemsta. Jest to typowa opinia. Autor ocenił fakty jako zemstę za działalność opozycyjną radnej, co poparł konkretnymi faktami (dlaczego odwołano tego zastępcę, dlaczego bez uzasadnienia itd.). Zresztą jak wynika z treści notki, jeden z radnych proburmistrzowskich  powiedział jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie, gdy radni opozycyjni pytali o powody odwołania Wice przewodniczącej Małgorzaty Twardowskiej. Powiedzenie Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie w stosunku do jakiegoś działania bądź zaniechania powszechnie rozumiane jest jako zemsta.

l        nr. 2 jest również oceną, co zdaje się dostrzega również pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Fakt otwarcia hipermarketu miał miejsce. Dziennikarz analizuje, jakie skutki będzie miało otwarcie kolejnego marketu i stawia pytanie dlaczego Burmistrz przecięła wstęgę akurat w tym przedsiębiorstwie. Łukasz Kasprowicz uznał to za skandal i porównał celowo do praktyki prl'u gdzie przecinano wstęgi z każdej niemal inwestycji nawet szaletach, co więcej autor wskazuje, że przycinanie wstęg na każdym przedsiębiorstwie byłoby śmieszne. Określa on jako naturalne przecinanie wstęg na budynkach użyteczności publicznej, jednak negatywnie ocenia taką praktykę wobec prywatnych przedsiębiorstw.

l        nr. 3 posługuje  się nadużyciem, otóż stwierdza ono, że cytowany wpis zarzuca Burmistrz „oszustwo” a Łukasz Kasprowicz posługuje się jedynie wyrażeniem „półprawdy”. Wskazać należy, że ocenił on jako półprawdziwy spot pani burmistrz, który gminę przedstawiał wyłącznie w pozytywnym świetle. Pani Zofia Springer miała oczywiście prawo taki spot opublikować, dziennikarz jednak może stwierdzić, że jest on półprawdziwy bo traktuje jedynie o pozytywach. Co więcej w 14 komentarzu Łukasz Kasprowicz chwali sam fakt nakręcenia filmu i jego opublikowania.

l        nr. 4 wpis Łukasza Kasprowicza, w którym krytykował fakt, iż gmina będzie emitować obligacje również nie wypełnia znamion przestępstwa. Wskutek informacji uzyskanych od informatorów z urzędu gminy i Rady Miejskiej wiedział on, że Burmistrz wstępnie rozdysponowała kwotę uzyskaną z obligacji między radnych, aby poparli tę propozycje. Informacja ta została sprawdzona przez dziennikarza, jednak prawo prasowe zabrania ujawnienia informatora, jeżeli tego żąda. Tak było w tym przypadku. Łukasz Kasprowicz uważa, że obietnica rozdysponowania padła, jeżeli nie miało to miejsca to jest on w błędzie, co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego tj. prawdziwości zarzutu. Co więcej w komentarzu nr. 10 pod tym wpisem Łukasz Kasprowicz stwierdza, że inwestycje finansowane z obligacji będą realizowane głównie w obwodach głosowania, w których wybrano proburmistrzowskich radnych, więc nie miał on na myśli zarzutów korupcyjnych.

l        nr. 5 polega w istocie na podważeniu trzech informacji jakie uzyskał Łukasz Kasprowicz. Po pierwsze nauczyciele zorganizowali szkolenie gdzie był alkohol, po drugie że podobne szkolenie chcieliby zorganizować urzędnicy magistratu i po trzecie, że też chcieli aby był  na nim alkohol. Wszystkie informacje na chwilę pisania tekstu były prawdziwe, odbyło się takie spotkanie. Następne zdania wpisu są oceną, że działanie takie ma być fragmentem kampanii wyborczej.

l        nr. 6 w którym oskarżony wskazuje na fakt, iż prywatyzacja przedszkola odbywa się bez rozgłosu i stawia pytanie czy nie ma w tym jakiś nieczystych działań burmistrz, nie rozstrzyga tej kwestii i nie przesądza. O braku jego stanowiska świadczą komentarze Łukasza Kasprowicza pod tekstem wpisu. Oskarżenie zarzuca również, że insynuacją jest, iż autor w komentarzu twierdzi, że przedszkole ma przejąć jego obecna dyrektor, tyle, że autor informację tę uzyskał od anonimowego pewnego informatora. A ocena położenia nowego dachu na budynku przedszkola mogła być negatywna i działanie takie w kontekście prywatyzacji wydaje się mało racjonalne.

l        nr. 7 gdzie sam autor aktu oskarżenia, pisze że przestępstwem jest, iż fakt zdeponowania pieniędzy w miejscowym banku jest przedstawiony w sposób pejoratywny. Ale fakt pozostaje faktem, co więcej w komentarzu nr 6 Łukasz Kasprowicz pisze, ze celowo napisał tekst prowokacyjnie, aby zmusić czytelnika do oceny czy Burmistrz należycie dba o pieniądze gminy. 

l        nr 8 jest o tyle specyficzny, że nie zawiera żadnych ujemnych ocen działalności Burmistrz Zofii Springer. Otóż fakt, iż naciskała ona na prywatną firmę, aby zakończyła inwestycję jest pozytywny, a okoliczność, że chciała, aby ruszyła ona w roku wyborczym jest naturalnym dążeniem osoby do sukcesów w swojej kadencji.

l        nr. 9 jest kolejny gdzie samo oskarżenie dostrzega, że autor jedynie komentuje fakty zaistniałe w gminie. W tym przypadku chodzi o spór pomiędzy panem Niemczewskim a panią Springer. Osoby te wzajemnie zarzucały sobie kłamstwo, a autor blaga prosił czytelników o ocenę kto kłamie. Łukasz Kasprowicz nawiązał do kwestii kanalizacji w kontekście, której użył nieparlamentarnych wyrażeń, jednak słowa te nie odnosiły się w żaden sposób do pani Zofii Springer i nie służyły jej obrażeniu.

l        nr. 10 gdzie przestępstwem oskarżonego miało być wskazanie braku w internetowym BIP informacji o wszystkich przetargach dotyczących nieruchomości gminy, oraz ocena że sprzedaż ziemi w czasie dobrej koniunktury, więc wzrostu jej wartości, po niskiej cenie jest nierozsądna. Podaje on konkretne wartości, za jakie gmina planuje sprzedaż i ocenia je jako zaniżone.

l        nr 11 zarzut ten wynika z niezrozumienia wpisu Łukasza Kasprowicza. Wskazał on na fakt wielu skarg na decyzje Burmistrza i brak merytorycznego klucza przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Autor postawił pytanie czy działania takie mogą mieć źródło w korupcji, niewiedzy czy złośliwości. Jednak w żadnym miejscu nie przesądził on tych faktów. Działaniem swoim po raz kolejny Łukasz Kasprowicz chciał zmusić czytelników do własnej opinii i stanowiska.

l        nr 12 zdanie, które jest przedmiotem tego zarzutu jest w istocie podsumowaniem dłuższego wywodu autora na temat niekompetencji urzędników gminy Mosina. Autor w tekście wskazuje płaszczyzny niekompetencji po czym ocenia ją jako „burdel” w znaczeniu bałaganu co w oczywisty sposób wynika z całej treści komentarza. Fakt powołania w zarzucie jedynie fragmentu wyrwanego z kontekstu ma za zadanie przekonać, że dziennikarzowi chodziło o „burdel” innego rodzaju.

l        nr 13 ostatni zarzut dotyczy komentarza Łukasza  Kasprowicza do wywiadu jakiego udzieliła Zofia Springer. We wpisie autor szczegółowo polemizował z tezami zawartymi  wywiadzie, na koniec ocenił go jako składający się z półprawd. Pani burmistrz bowiem w wywiadzie przedstawiła się jedynie z pozytywnej strony praktycznie nie mówiąc o swoich i gminy niepowodzeniach. Poza tym w akcie oskarżenia podano, że wpis nie zawierał tekstu wywiadu. Tymczasem w notce był link-odnośnik, do wywiadu, którego kliknięcie powodowało przeniesienie na stonę internetową z wywiadem. Co do zdjęcia pani burmistrz Zofii Springer, to wskazać należy, że było ono retuszowane i jest to widoczne. Autor po prostu w jaskrawy sposób ocenił takie zachowanie burmistrza.

 

            W takim stanie rzeczy wnoszę jak na wstępie o uniewinnienie. Wszystkie zarzuty jakie się mi stawia dotyczą moich opinii a nie faktów. Fakty komentowane przeze mnie zawsze były sprawdzone i są prawdziwe. Oceniać je może każdy w dowolny nawet jaskrawy sposób.

 

                                                                                  Łukasz Kasprowicz

 

Zapamiętajcie to co zostało tu napisane. Z czasem, kolorem czerwonym będę dopisywał co w poszczególnych sprawach się wydarzyło, a mniemam, że może wydarzyć się sporo.

 

 

niedziela, 30 stycznia 2011, fakty.mosina
Za komentarze w tym wątku odpowiedzialność ponosi wyłącznie autor komentarza. Administrator strony kasuje komentarze nie na temat oraz sprzeczne z powszechną netykietą. Wszelkie uwagi co do komentarzy proszę kierować na adres: fakty.mosina@gazeta.pl. Admin

Polecane wpisy

Komentarze
Gość: Precz z CENZURĄ, 80.51.1.*
2011/01/31 09:19:00
Dzisiaj tym wyrokiem zamyka się usta ludziom w całym kraju na innych stronach. Niestety cofamy się do czasów z przed 89 gdzie władza była nietykalna.
-
Gość: prawo, 67.159.56.*
2011/01/31 11:06:11
-
2011/01/31 19:43:47
A ja właśnie bloga założyłam, chyba będę pisać o ptaszkach, nie podadzą mnie do sądu.
Panie Łukasz proszę się nie dąć!
-
Gość: kasprowiczlukasz, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/31 20:37:48
? o co chodzi z tym dęciem?
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/31 20:44:26
DAĆ - chyba miało być!
-
2011/01/31 20:47:05
dać!
Literówka się wkradła. Zabrakło korekty ;)
-
Gość: wiórecki, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/01/31 20:59:27
Pani Szalona nie musi Pani z usług korektora korzystać, ładnie i dobrze Pani pisze.
Ortografia i interpunkcja - bez zarzutu; to my moglibyśmy się od Pani uczyć.
Pozdrawiam.
-
Gość: Szymon, *.icpnet.pl
2011/02/01 13:18:44
3mam kciuki, za pozytywne (dla Pana oczywiście) zakończenie sprawy. Nie może być tak, że zamyka się usta komuś tylko dlatego, że ma odmienne zdanie....
-
Gość: Cichy Wielbiciel, 82.160.131.*
2011/02/01 15:27:38
Mnie się wydaje, że powinniśmy pogratulować, Pani Zofii Springer wspaniałego zwycięstwa. Po długiej, kilkuletniej walce, zatrudniając bardzo uznaną kancelarie, obsługującą między innymi Mosinę, udało jej się wygrać z Łukaszem Kasprowiczem. Obecnie możemy się spodziewać, napływu do naszej gminy potężnych biznesmenów. Spodziewam się, że świat finansjery, typu Pan Stokłosa, zawita szybko u wrót urzędu, i zaczną pertraktować z Panią Zofią, możliwości inwestowania.
Pani Springer , powinna moim zdaniem, podtrzymać zainteresowanie naszą gminą, pozywając wszystkich blogerów, którzy śmieli wpisywać pod własnym nazwiskiem , nie pochlebne dla niej teksty. Następny etap, powinien dotyczyć anonimowych krytykantów.
Rozgłos, jaki nie udało się zdobyć dla gminy, zatrudniając na stanowisko wice katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=pniewski&idx=&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&osobaId=23014&
zdobywając taką pozycję w rankingu Gazety Prawnej www.gazetaprawna.pl/serwis/samorzad/ranking_gmin_2010?woj_id=&order=miasto_suma_punktow&miasto=&strona=166 uda się na pewno uzyskać, skarżąc blogerów.
Nie zapomnijmy, że Pani Burmistrz, była jedną z nielicznych włodarzy, którzy utracili swoje stanowisko, na skutek nie złożenia w terminie oświadczenia majątkowego wiadomosci.wp.pl/kat,8311,title,Miasto-dwoch-burmistrzow,wid,8933748,wiadomosc_prasa.html .
Obecnie, serdecznie Pani Zofii gratuluję, medialnego rozgłosu. Spodziewam się, że wystartuje Pani w najbliższych wyborach parlamentarnych, skutecznie ,Elegancko, zastępując takich posłów jak np. Pan Palikot. Niepowetowaną stratę, jaką gmina Mosina poniesie, na skutek nie obecności Pani na stanowisku Burmistrza, osłodzimy sobie świadomością, że zajmuje Pani należne stanowisko w kraju.
-
Gość: Olivia, *.adsl.inetia.pl
2011/02/01 15:35:39
Chciałeś rozgłosu to go masz....jesteś żałosny należało ci się!!!!!
:):):):):):):)
-
Gość: , *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 15:37:58
Polecam Panie Kasprowicz ! Jak jestem przeciwnikiem PiS tym razem popieram w całej rozciągłości, czas zająć się problemem i wspomóc osoby które uważają podobnie jak Pani Z.S.

wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/nowy-zespol-w-sejmie-wezmie-pod-lupe-internetowe-f,1,4161281,wiadomosc.html
-
Gość: Moim zdaniem, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 15:45:02
Moim zdaniem bardziej żałosna niż Łukasz jest pani burmistrz, która na całą Polskę powtarza bez końca: powiedział na mnie tak, nazywał mnie.... Po wielokroć przytacza słowa blogera, które ją zniesławiły. Te same słowa czynią ją teraz "sławną" w całej Polsce. Czy wrażliwy człowiek tak postępuje? Czy chodzi tu zatem o zniesławienie, czy toczy się walka, by rozliczyć krytykanta, najpierw tego, a potem tych innych. Przecież działania pani Burmistrz wiele osób oceniało i ocenia negatywnie.
-
Gość: Kamil, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 17:53:48
Łukasz zapewne poświęci teraz kilka kolejnych lat na obronę przed bzdurnymi zarzutami, pani burmistrz i adwokaci będą nieźle się bawić, oczywiście za pieniądze podatnika, podobnie też sądy, a Łukasz? No cóż zapewne po tych kilku latach dowie się, że nie będzie musiał iść do więzienia, że w ogóle niczego nie było, ale nikt nawet go nie przeprosi za te nerwy i stracony czas, który mógł sporzytkować na ciekawsze sprawy. Łukasz jest młody, a więc jeszcze nie wie, jak bardzo szkoda czasu na takie bzdury. Władza, jednak o tym wie i dlatego tak gnębi ludzi, aby odechciewało się ludziom krytykować., bo krytyki nienawidzi jeszcze bardziej niż wyborów.
-
Gość: Kamil, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 18:46:58
sorry, ta korekta, oczywiście spożytkować.
-
Gość: Kamil, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 18:49:22
Tak mi głupio, że zastanawiam się, czy za błędy ortograficzne też będzie można iść do więzienia?
-
Gość: Olivia, *.adsl.inetia.pl
2011/02/01 18:56:55
Zacznijmy od tego że tu chodzi o osobę prywatna a nie o p. burmistrz....różnica.....więc Łukasz przesadził.......
-
Gość: Kamil, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 19:04:25
Z ostatniej chwili. Pan Prezydent podpisał właśnie ustawę o odpowiedzialności urzędników za nruszanie prawa. To poważne ostrzeżenie dla Burmistrza Mosiny i jej urzędników, którzy prawo naruszają nagminnie, o czym świadczą liczne przegrane sprawy przed sądami administracyjnymi. Wdrożenie tej ustawy może zaowocować brakiem tematów dla Łukasza, no nie tak od razu, ale...
-
Gość: Kamil, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 19:08:31
Burmistrz nie jest osobą prywatną, podejmując się funkcji publicznej powinna wiedzieć na co się decyduje. O ile pamiętam Łukasz nigdy nie pisał o pani Springer, jako osobie prywatnej, a jedynie pisał o Zofii Springer- Burmistrzu Mosiny.
-
Gość: wiórecki, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 19:28:50
Do Kamila.
Od wielu już lat, co piątek jestem w Areszcie i pomagam osadzonym w pracy nad sobą. Lwia większość z nich, to osoby nadużywające alkoholu lub od niego uzależnione. Stwierdzam, że wszyscy oni siedzą za niewinność, ale z całą pewnością nie za ortografię.
Niektórzy dorobili się wtórnego analfabetyzmu, ale do żadnej ortografii nikt się nie przyzna i nie popełnił żadnego błędu. Tak więc Łukasz będzie pierwszym, jeśli za ortografię wsadzać bedą. I tu już taki pewny nie jestem, czy chociaż w zawieszeniu nie zasłużył. Jakby co - przyjdę i do Ciebie Łukasz, popracujemy nad pisownią i emocjami.
Choć wbrew pozorom - wcale nie ma tam tyle wolnego czasu. Pozdrawiam i z przymrużeniem oka traktuj ten wpis. Ale nie rób byków!
-
Gość: Mentor_senior, *.astornet.eu
2011/02/01 20:03:07
A tak a propos,

Czy w końcu p. Marciniak , pozwał p. Springer za to co zostało opublikowane w Mosińskim Kurierze Wyborczym ?
-
2011/02/01 20:36:41
ja chyba będę szybszy:)
-
Gość: lex, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/01 20:40:26
Tyle co wiem, to bardzo i to bardzo niebawem. I co ważne, z tego samego paragrafu co Z.S przeciwko Łukaszowi.
-
Gość: vagla, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2011/02/03 12:41:47
-
Gość: mjb, *.dynamic.chello.pl
2014/02/20 12:31:30
Trzeba było uważać co się pisze. Typowe dziennikarskie badziewie.
-
Gość: Zuza, *.neoplus.adsl.tpnet.pl
2014/12/15 17:26:36
Witam
bardzo proszę P. Łukasza o pilny kontakt w podobnej sprawie
tel.737 03 48 02